Våre Tjenester

k

ÅRSOPPGJØR-SKATTEMELDING

Vi utarbeider årsregnskap med noter og utfylling av skattemelding med alle øvrige ligningsdokumenter for personlige selskap, ansvarlige selskap og aksjeselskap. Du kan også få bistand ved ligningsklager m.m.

Vi bistår:

  • Personlige selskap
  • Ansvarlige selskap
  • Akjseselskap

IT STØTTE

I tillegg til tradisjonelle regnskapstjenester kan du også få IT-støtte ved mindre IT-relaterte utfordinger.

  • Oppsett av nettverk, trådløst eller kabel
  • Oppsett og vedlikehold av skrivere
  • Oppsett og vedlikehold av PC, mobiler, nettbrett, ect
  • Flytting av arbeidsstasjoner, med ned- og oppkopling

Vi bistår:

  • Personlige selskap
  • Ansvarlige selskap
  • Akjseselskap
i

REGNSKAP

Du får tradisjonell regnskapsføring individuellt tilpasset dine behov. Du kan sende bilag i posten, scanne bilag, eller få en regnskapsmedarbeider ut til din arbeidsplass. Unnli Regnskap benytter blandt annet Tripletex og Uni Micro som flere år på rad har blitt kåret til årest regnskapsprogram. Våre regnskapsmedarbeidere har også god kjennskap til andre regnskapsprogram og ERP-systemer.

Vi konterer og fører alle bilag, og utfører etterkontroll og avstemming av alle konti. Alle rapporter tilpasses dine behov. Du trenger ikke å tenke på offentlig frister som mva.-rapporter og andre innleveringer.

LØNN

Vi tar ansvar for beregning og utbetaling av lønn med innsending av terminoppgaver og lønns- og trekkoppgaver ved årets slutt. Du kan også få bistand ved utfylling av statistikker, krav om sykepenger mm.